Vymeniteľné rezné doštičky CBN

tomenu
Rezné doštičky s polykrystalickym CBN od firmy KORLOY sa vyrábajú spekaním mikropráškov kubického nitridu bóru technológiou ultravysokých tlakov. Nástroje osadené reznými doštičkami PCBN sú veľmi vhodné pre obrábanie kalenej ocele (nad 50 HRČ) a obrobkov, u ktorých sa vyžaduje vysoká akosť obrobeného povrchu.

Druhy PCBN
Druh Materiál obrobku Charakteristika
KB320 Kalená oceľ (HRČ: 40 + 65) Zvýšená trvanlivosť nástroja pri obrábaní vysokou reznou rýchlosťou ,Vysoká produktivita ,Vynikajúca tvrdosť
KB330 Kalená oceľ (HRČ: 40 + 65) Môže sa používať na neprerušované i prerušované rezy. Vysoká húževnatosť a tvrdosť
KB420 Kalená oceľ (HRČ: 40 + 65) Určený pre ťažké obrábanie a prerušované rezy, Vynikajúca húževnatosť
KB350 Liatina (HB: 180 - 250) Široké použitie pri dokončovaní liatiny vysokými reznými rýchlostami, Vhodný pre hrubovanie a prerušované rezy pri obrábaní liatiny
KB360 Žiaruvzdorné zliatiny Vysokorýchlostné frézovanie kalených ocelí, liatiny, spekaných materiálov na báze železa a ťažkoobrobiteľných materiálov. Vysokorýchlostné frézovanie sivej liatiny
Vymeniteľné rezné doštičky CBN
Vymeniteľné rezné doštičky CBN BNGNT 0200R 0250R 0300R 0400R 0500R 0600R Vymeniteľné rezné doštičky CBN BNGT 03R 04R 05R 06R
Vymeniteľné rezné doštičky CBN BNTT 1020R 1530R Vymeniteľné rezné doštičky CBN CNMA 120404(431) 120408(432) 120412(433)
Vymeniteľné rezné doštičky CBN DNMA 150404(431) 150408(432) 150412(433) 150604(441) 150608(442) 150612(443) Vymeniteľné rezné doštičky CBN RBG 08-B 10-B 12-B 16-B 20-B 26-B
Vymeniteľné rezné doštičky CBN RBGN 12S3MO-B 16S3MO-B 20S3MO-B 29S3MO-B Vymeniteľné rezné doštičky CBN RCGA 0906MO
Vymeniteľné rezné doštičky CBN RNGA 0906MO Vymeniteľné rezné doštičky CBN RNGN 120400-B 150400-B
Vymeniteľné rezné doštičky CBN SNGN 120408-B 120412-B 120416-B Vymeniteľné rezné doštičky CBN RTGN
Vymeniteľné rezné doštičky CBN SNGN 120408-B 120412-B Vymeniteľné rezné doštičky CBN SNMA 120404(431) 120408(432) 120412(433)
Vymeniteľné rezné doštičky CBN SPGN 090304(321) 090308(322) 090312(323) 120304(421) 120308(422) 120312(423) Vymeniteľné rezné doštičky CBN TBGN 060102B 060102-BSN 060104B 060104-BSN 060108B 060108-BSN
Vymeniteľné rezné doštičky CBN TNGN 160404(331) 060408(332) 160412(333) Vymeniteľné rezné doštičky CBN TNMA 160402(330) 160404(331) 160408(332) 160412(333) 220408(432) 220412(433)
Vymeniteľné rezné doštičky CBN TPGB 110304(221) 110308(222) Vymeniteľné rezné doštičky CBN TPGN 090204(1.81.51) 090208(1.81.52) 110304(221) 110308(222) 160304(321) 160308(322) 160312(323) 220408(432)
Vymeniteľné rezné doštičky CBN VCMW 160404(331) 160408(332) Vymeniteľné rezné doštičky CBN VNMA 160404(331) 160408(332)