Vymeniteľné rezné doštičky z cermetu pre frézovanie

tomenu
Vymeniteľné rezné doštičky z cermetu pre frézovanie ADLT 150308SR Vymeniteľné rezné doštičky z cermetu pre frézovanie SDCN (SDKN, SDAN) 1203AEFN(42M) 1203AETNI42M) 1504AEFN(53M) 1504AETN(53MT)
Vymeniteľné rezné doštičky z cermetu pre frézovanie SECA 1204AFSN(43) AFTN AFFN Vymeniteľné rezné doštičky z cermetu pre frézovanie SECN (SEKN, SEAN) 1203AFFN(42) 1203AFTN(42) 1504AFFN(53) 1504AETNI53)
Vymeniteľné rezné doštičky z cermetu pre frézovanie SEKR-MX 1203AFSN(42) 1204AFSN(43) 1504AFSN(53) Vymeniteľné rezné doštičky z cermetu pre frézovanie SNCN (SNKN, SNAN) 1204ENN(43) 1504ENNÍ53)
Vymeniteľné rezné doštičky z cermetu pre frézovanie SPCN (SPKN,SPAN) 1203ED(T)R(42) 1204ED(T)R(43) 1504ED(T)R(53) Vymeniteľné rezné doštičky z cermetu pre frézovanie SPKR-MX 1203EDSRI942) 1204EDSRI943) 1504EDSR(53)
Vymeniteľné rezné doštičky z cermetu pre frézovanie TEEN 43TR Vymeniteľné rezné doštičky z cermetu pre frézovanie TPCN (TPKN, TPAN) 1603PP(T)R(32) 2204PD(T)H(43)