Vymeniteľné rezné doštičky pre obrábanie hliníka

tomenu
Pre sústruženie
Vymeniteľné rezné doštičky pre obrábanie hliníka pre sústruženie CCGT-AK 060202(21.50.5) 120402(430.5) 060204(21.51) 120404(431) 060208(21.52) 120408(432) 091302(32.50.5) 091304(32.51) 091308(32.52) Vymeniteľné rezné doštičky pre obrábanie hliníka pre sústruženie DCGT-AK 070202(21.50.5) 070204(21.51) 111302(32.50.5) 111304(32.51) 111308(32.52) 111312(32.53)
Vymeniteľné rezné doštičky pre obrábanie hliníka pre sústruženie RCGT-AK 0602MO 0803MO 1003MO 1204MO Vymeniteľné rezné doštičky pre obrábanie hliníka pre sústruženie SCGT-AK 091302(32.50.5) 097304(32.51) 091308(32.52) 120404(431) 120408(432) 120412(433) 120416(434)
Vymeniteľné rezné doštičky pre obrábanie hliníka pre sústruženie TCGT-AK 110202(21.50.5) 167302(32.50.5) 110204(21.52) 167304(32.51) 110208(21.52) 167308(32.52) 167312(32.53) 161316(32.54) Vymeniteľné rezné doštičky pre obrábanie hliníka pre sústruženie VBGT-AK 110302(220.5) 110304(221) 110308(222) 130302(2.52.0.5) 160402(330.5) 160404(331) 160412(333)
Vymeniteľné rezné doštičky pre obrábanie hliníka pre sústruženie VCGT-AK 110302(220.5) 160404(331) 110304(221) 160408(332) 110308(222) 160412(333) 130304(2.521) 220525 160402(330.5) 220530  
Pre frézovanie
Vymeniteľné rezné doštičky pre obrábanie hliníka pre frézovanie APKT 1604PDFR-MA 160416R-MA 160432R-MA Vymeniteľné rezné doštičky pre obrábanie hliníka pre frézovanie APKT 1604PDFR-MA3
Vymeniteľné rezné doštičky pre obrábanie hliníka pre frézovanie APXT 11T3PDR-MA Vymeniteľné rezné doštičky pre obrábanie hliníka pre frézovanie OFKT
Vymeniteľné rezné doštičky pre obrábanie hliníka pre frézovanie OFKR 0704FN-MA Vymeniteľné rezné doštičky pre obrábanie hliníka pre frézovanie SDHT 1204AEFN-MA
Vymeniteľné rezné doštičky pre obrábanie hliníka pre frézovanie SDXT-MA 09M405R 130508R Vymeniteľné rezné doštičky pre obrábanie hliníka pre frézovanie SEHT 1204AFFN-MA
Pre zapichovanie
Vymeniteľné rezné doštičky pre obrábanie hliníka pre zapichovanie MRGN MRGN600-A MRGN800-A  
Pre vŕtanie
Vymeniteľné rezné doštičky pre obrábanie hliníka pre vŕtanie WCKT 06T308-DA 080408-DA